لطفا کمی صبر کنید

تاکید نخست وزیر ژاپن بر تداوم روند بهبود روابط با روسیه