لطفا کمی صبر کنید

القدس العربی: بن سلمان چندین بار از بازداشتگاه شاهزادگان سعودی بازدید و با آنان مذاکره کرد