لطفا کمی صبر کنید

جهانگیری: ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز ‎نقش مهمی دارد

ایران بزرگترین ذخایر گازی دنیا را داراست و از عناصر مهم مجمع کشورهای صادرکننده گاز محسوب می شود