لطفا کمی صبر کنید

روسیه بیش از ۱۳۲۰ مرکز تروریست‌ها در سوریه را بمباران کرد

هواپیماهای نیروی هوافضای روسیه در یک هفته اخیر بیش از 30 پرواز رزمی در سوریه انجام داده و در جریان آن بیش از 1320 مرکز تروریست ها در سوریه را بمباران کرده است.