لطفا کمی صبر کنید

بیانیه نماینده آمریکا در آژانس درباره ادامه نظارت بر تعهدات برجامی ایران