لطفا کمی صبر کنید

سلیم المغلس از رهبران جنبش انصارالله یمن در مصاحبه با شبکه العالم کشته شدن علی عبدالله صالح را تأیید کرد