لطفا کمی صبر کنید

طرح خطرناک آمریکایی-سعودی علیه فلسطین

بر اساس طرح آمریکایی-سعودی برای برقراری «صلح» در منطقه، به عباس پیشنهاد شده است که «ابو دیس» پایتخت فلسطین شود.