لطفا کمی صبر کنید

فوری / علی عبدالله صالح کشته شد!

خبرها حاکی است که علی عبدالله صالح در زمان فرار به استان مارب کشته شده است.