لطفا کمی صبر کنید

اتحادیه اروپا از آسیب رسیدن به برجام جلوگیری کند/ وزیر اقتصاد ملی مجارستان: هیچ دلیلی برای نقض یا تغییر برجام وجود ندارد

معاون اول رییس جمهوری گفت: تهران انتظار دارد که اتحادیه اروپا در برابر طرفی که قصد نقض این توافق بین المللی را دارد، مقاومت بیشتری از خود نشان دهد و از آسیب رسیدن به برجام جلوگیری کند.