لطفا کمی صبر کنید

توپخانه ارتش یمن ،الجوف را برای مزدوران جهنم کرد

شماری از مزدوران متجاوز سعودی در عملیات ارتش یمن و کمیته های مردمی در چندین منطقه کشته و زخمی شدند.