لطفا کمی صبر کنید

راهبرد جدید آمریکا درخصوص بالکان

- پیشنویس راهبرد جدید ایالات متحده در شبه جزیره بالکان منتشر شد.