لطفا کمی صبر کنید

روابط عمومی در ریاست جمهوری در سطح معاونت ارتقا یابد

رییس انجمن روابط عمومی ایران اعتقاد دارد که تیم رسانه‌ای و روابط عمومی دولت‌ یازدهم ضعیف بوده و هنوز هم این ضعف وجود دارد.