لطفا کمی صبر کنید

پاسخ وزیر دادگستری به سوالی در مورد حصر

وزیر دادگستری در خصوص پیگیری حصر از قوه قضائیه گفت: مسائل مربوط به حصر مرتبط با شواری عالی امنیت ملی است.