لطفا کمی صبر کنید

شریعتمداری همزمان با ترامپ به برجام حمله کرد

مدیرمسؤول روزنامه کیهان گفت: مشکل اصلی آمریکا با ایران، اقتدار روز افزون ایران است.