لطفا کمی صبر کنید

ظریف: سخنان ترامپ سخیف، شعاری و بی محتوا بود