لطفا کمی صبر کنید

سخنان جاهلانه ترامپ نشانگر عمق بی اطلاعی اوست

وزیر خارجه کشورمان در واکنش به سخنرانی رئیس جمهور آمریکا گفت: سخنان وقیحانه و جاهلانه ترامپ و نادیده انگاشتن واقعیات ایران است.