لطفا کمی صبر کنید

سخنرانی نفرت انگیز ترامپ، حمایت مردم آمریکا را هم ندارد

رئیس فراکسیون امید مجلس در توئیتی نوشت: سخنرانی ترامپ آنقدر نفرت انگیز بود که حمایت مردم کشورش را هم به دنبال نخواهد داشت. افراط گرایان و خشونت طلبان روز به روز در جهان منزوی‌تر خواهند شد.