لطفا کمی صبر کنید

تقی پور: ادعاهای خانم امانی دروغ است؛ شکایت می‌کنیم

سخنگوی سابق شورای شهر تهران با اشاره به تهمت‌های شهربانو امانی درباره اینکه اعضای شورای چهارم به جای یک ماشین چند خودرو در اختیار داشتند، گفت: ایناها تهمت است و از وی شکایت خواهیم کرد.