لطفا کمی صبر کنید

یک عضو کمیسیون صنایع: مبنای حذف برچسب قیمت کالا رقابت در «کیفیت و قیمت» است