لطفا کمی صبر کنید

موشک بالستیک دور برد خرمشهر آزمایش شد

موشک بالستیک دور برد خرمشهر با موفقیت آزمایش شد.