لطفا کمی صبر کنید

فیلم/ ابراز برائت آهنگران از تفکرات فرزندش

محمد صادق آهنگران در برنامه بدون تعارف درباره مواضع یکی از فرزندانش گفت: با فرزندم اختلاف دارم و قبولش ندارم و از تفکر ایشان برائت جستم.