لطفا کمی صبر کنید

۳۱۲ میلیارد تومان صرفه‌جویی شد/ پرداخت بیمه معوقه حدود ۸۰۰ نفر از کارکنان

ایلنا: معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که در دولت یازدهم، بودجه مصرفی نهاد از رقم ۳۸۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۳۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ تقلیل داده شد و این در حالی است که براساس روال متعارف، باید به ۶۸۲ میلیارد تومان افزایش می‌یافت.