لطفا کمی صبر کنید

مسیر‌های سازمان تعزیرات حکومتی را بازنگرى می‌کنیم/ اولویت‌های مهم‌تری از جدایى سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه داریم

ایلنا: وزیر دادگستری گفت: وزارت دادگسترى مسئولیت‌هاى متنوعى دارد،اگر برسیم این کار‌ها را به سامان برسانیم شاکر خداوند هستیم.