لطفا کمی صبر کنید

ایران طرح مصوب مجلس عوام کانادا را محکوم کرد

ایلنا: سخنگوی وزارت امور خارجه تصویب طرح محدود کننده روابط با ایران در مجلس عوام کانادا و مطرح کردن برخی ادعاها و اتهامات علیه نهادهای نظامی کشورمان در خلال آن را محکوم کرد.