لطفا کمی صبر کنید

دستگاه‌های امنیتی باید منشأ پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان را شناسایی کنند

نماینده مردم رشت خواستار شناسایی منشأ پیامک‌های تهدیدآمیز به وکلای ملت شد.