لطفا کمی صبر کنید

انتصاب سرپرست سازمان «سمت» سیاسی است/ هر روز از اسلامی شدن علوم انسانی دورتر می‌شویم

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیربا اشاره به فعالیت‌های سیاسی سرپرست سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها گفت: اینگونه که از شواهد پیداست این انتصاب بیشتر جنبه سیاسی داشته است.