لطفا کمی صبر کنید

پیوستن به FATF ایران را از مقام فرادست به جایگاه فرودست تنزل می‌دهد

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی تاکید کرد: پیوستن به کنوانسیون مقابله با حمایت مالی از تروریسم، ایران را از مقام فرادست به جایگاه فرودست تنزل می‌دهد.