لطفا کمی صبر کنید

زمان دقیق پرداخت فطریه چه موقع است؟

حجت الاسلام میرلوحی درباره زمان پرداخت زکات فطره بیان داشت: وقت ادای زکات فطره قبل از انجام نماز است ، بنا بر این کسی که نماز عید فطر را می خواند باید فطره را پیش از نماز عید پرداخت کرده باشد.