لطفا کمی صبر کنید

ابطحی: میلیون‌ها ایرانی، حالشان خوب نیست

عضو مجمع روحانیون مبارز خطاب به روحانی گفت: میلیون ها ایرانی که‌به شما رای دادند و بزرگانی که از شما در انتخابات حمایت کردند، حالشان خوب نیست.