لطفا کمی صبر کنید

آمریکا جنگ با ایران را به مسائل حقوقی کشاند

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه آمریکا وارد جنگ حقوقی با ایران شده، گفت: نباید از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های حقوقی و انفعال نهادهای بین‌المللی مأیوس شد و وظیفه عمومی دولت پیگیری مسأله است.