لطفا کمی صبر کنید

دیوارهای جدیدی در آلمان شکل گرفته است

رئیس جمهور آلمان در سخنرانی خود به مناسبت ۲۷ امین سالگرد اتحاد دوباره آلمان از تشکیل دیوارهای جدیدی در جامعه...