لطفا کمی صبر کنید

اشتاین‌مایر در زمینه قدرت افراط‌گرایان در آلمان هشدار داد

«فرانک والتر اشتاین‌مایر» رئیس‌جمهور آلمان در سالروز اتحاد آلمان درباره وجود دیوارهای جدیدی در آلمان که باعث دوری و ناامیدی می‌شوند، هشدار داد.