لطفا کمی صبر کنید

پسرِمعتاد، پدرش را کُشت

پسرِمعتادی که پدرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود با تلاش مأموران پلیس آگاهی دستگیر شد.