لطفا کمی صبر کنید

«مذاکره مجدد با آمریکا» تقاضای یک مشت دیوانه یا خائن؟!

شماری از مدعیان اصلاحات در کنار اپوزیسیون خارج از کشور در نامه‌ای تسلیم‌طلبانه بدون توجه به تجربه پرهزینه برجام خواستار مذاکره مستقیم با ترامپ شدند!