لطفا کمی صبر کنید

رمضان‌زاده: فراکسیون امید هرکدام یک اعلیحضرت هستند!

سخنگوی دولت اصلاحات می‌گوید تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگی ندارند.