لطفا کمی صبر کنید

شورای امنیت در فعالیت دیگر ارکان سازمان ملل دخالت نکند

معاون نماینده کشورمان در سازمان ملل با اشاره به نقش محوری مجمع عمومی سازمان ملل در برخورد با چالشهای جهانی، از دخالت شورای امنیت در موضوعات مرتبط با فعالیت سایر ارکان ملل انتقاد کرد.