لطفا کمی صبر کنید

سفر صالحی به ایتالیا و انگلستان

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای سخنرانی در یک سمینار بین المللی و رایزنی با مقامات ایتالیا راهی رم شد و قرار است پس از ایتالیا به انگلستان نیز سفر کند.