لطفا کمی صبر کنید

دمای اغلب مناطق زنجان روند افزایشی دارد

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: طبق پیش بینی ها، دمای بیشینه اغلب مناطق این استان طی هفته جاری به تدریج 4 درجه افزایش خواهد یافت.