لطفا کمی صبر کنید

بردگان جنسی منبع جدید درآمد برای گروه‌های تروریستی

رکنا: براساس گزارش‌های جدید، گروه‌های تروریستی از قاچاق انسان از جمله تجارت برده‌های جنسی به عنوان منبع درآمد جدید…