لطفا کمی صبر کنید

در پاسخ به آمریکا، همه گزینه‌هایمان روی میز است

معاون وزیر امور خارجه گفت: اگر لازم باشد برجام را کنار خواهیم گذاشت. البته آغاز کننده نقض برجام نخواهیم بود، اما پیش‌بینی شرایط آینده راحت نیست.