لطفا کمی صبر کنید

نظر قوه قضائیه درباره تبادل زندانی بین ایران و آمریکا

سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی به پرونده اتباع آمریکایی زندانی در ایران گفت: برخی از آنها محکوم شده اند و در حال سپری کردن محکومیت خود هستند و برخی هم در مراحل تجدیدنظر قرار دارند.