لطفا کمی صبر کنید

در موضوع برنامه ماه عسل سوء نیتی نبود

.... سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع آزادی برخی از زندانیان جرایم عمد و نشان دادن این موضوع به گونه ای که مردم تلقی کنند این زندانیان زندانیان جرایم غیرعمد هستند گفت:‌در این موضوع مشکلاتی وجود داشت ولی سوء‌نیتی نبود اما غفلت انجام شد.