لطفا کمی صبر کنید

دبیر شورای گردآوری، تدوین و مستند سازی آثار رئیس جمهور منصوب شد

با حکم رئیس دفتر رئیس جمهور، «محمد قوچانی» به عنوان دبیر «شورای گردآوری، تدوین و مستند سازی آثار رئیس جمهور» منصوب شد.