لطفا کمی صبر کنید

حضور جهانگیری در ضیافت ناهار رسمی نخست وزیر ترکیه

معاون اول رییس جمهور در مراسم ضیافت ناهار رسمی نخست وزیر ترکیه شرکت کرد.