لطفا کمی صبر کنید

کمیسیون شوراهای حزب ندای ایرانیان تشکیل شد

رئیس کمیته دائمی انتخابات حزب ندای ایرانیان از تشکیل کمیسیون شوراها در حزب متبوع خود خبر داد.