لطفا کمی صبر کنید

ضرورت اجماع مجدد جهان اسلام در دفاع از مقاومت مردم فلسطین

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اجماع مجدد جهان اسلام در مسیر دفاع از مقاومت مردم مسلمان فلسطین ضرورت دارد.