لطفا کمی صبر کنید

کارنامه نامشخص معاونت اقتصادی وزارت خارجه در دیپلماسی اقتصادی!

معاونت اقتصادی وزارت خارجه می‌تواند به عنوان تسهیل کننده روابط تجاری نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی داشته باشد.