لطفا کمی صبر کنید

ایران در حوزه دیپلماسی نظامی قدرتمند شده است

رئیس دفتر رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی نظامی قدرتمند شده است.