لطفا کمی صبر کنید

سپاه و ارتش با وحدت خود پوزه دشمنان را به خاک می‌مالند

فرمانده نزاجا گفت: سپاه و ارتش با وحدت خود پوزه دشمنان را به خاک می‌مالند روح ارتش و سپاه در یکدیگر گره خورده اند.