لطفا کمی صبر کنید

مجمع تجاری ایران و آفریقای جنوبی برگزار شد

مجمع تجاری ایران و آفریقای جنوبی با حضور وزیر امور خارجه ایران و وزیر صنایع آفریقای جنوبی برگزار شد.